آگهی / درخواست آگهی / درخواست

مدیر ساختمان چه وظایفی دارد؟

در این مقاله خواهید خواند:

مدیر ساختمان کیست؟
وظایف مربوط به مدیر ساختمان
اداره ساختمان
اجرایی کردن تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
ارائه قوانین و اطلاع رسانی آن به ساکنین
تعیین میزان شارژ هر واحد
بیمه کردن ساختمان در برابر خطرات احتمالی
رسیدگی به اختلافات
دیگر وظایف مدیر ساختمان
مدیر ساختمان کیست؟
با توجه به تغییر سبک زندگی و افزایش آپارتمان نشینی نیاز به مدیریت ساختمان ها و انجام برخی کارها توسط وی ضرورت پیدا کرده است. در آپارتمان ها تمامی افراد با یکدیگر می توانند تصمیمات را بگیریند اما برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلاف میان افراد ساکن در ساختمان همه آن ها با یکدیگر هماهنگ شده و فردی را به عنوان مدیر ساختمان انتخاب می کنند. مجمع عمومی ساختمان که متشکل از تمامی مالکین می باشد می بایست فردی را به عنوان مدیر ساختمان انتخاب کرده و در طول سال به عملکرد وی نظارت داشته باشند. لازم به ذکر است که ساختمان هایی که بیش از 3 مالک دارند و خانواده های متعددی در ساختمان ساکن هستند می بایست برای اداره بهتر ساختمان و انجام امور مربوطه فردی را به عنوان مدیر ساختمان داشته باشند.

وظایف مربوط به مدیر ساختمان 
بر اساس قوانین تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان وظایفی مشخص داشته و پس از انتخاب به عنوان مدیر ساختمان موظف به انجام آن ها می باشد. لذا مدیران ساختمان پیش از تقبل این وظیفه می بایست نسبت به مسئولیت خود آگاه بوده و با آگاهی از تمامی جوانب ان را بپذیرند. از جمله وظایف مدیر ساختمان می توان موارد زیر را یادآور شد.

اداره ساختمان
با توجه به تعدد ساکنین در ساختمان ها نیاز به رسیدگی و اداره امور به شدت احساس می شود. لذا می توان اینگونه بیان کرد که یکی از اصلی ترین وظایف رمدیر اداره ساختمان و رسیدگی به امور مربوط به ساختمان می باشد تا از خرابی و هرج مرج در ساختمان جلوگیری کرده باشد. از جمله می توان رسیدگی به پاکیزگی ساختمان، تعمیرات تجهیزات و رسیدگی به امور مربوط به مشاعات ساختمان اشاره کرد.

اجرایی کردن تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
مجمع عمومی تصمیماتی را در مورد ساختمان و چگونگی انجام امور مربوطه می گیرد و پس از آ مدیر ساختمان وظیفه اجرای تصمیمات را به عهده داشته و می بایست همه آن ها را به انجام برساند. مدیر ساختمان تنها نقش مجری این تصمیمات را داشته و برای تغییر در آن ها می بایست موضوع را در مجمع اعلام کرده و در صورت موافقت اعضا آن را اجرا کند.

ارائه قوانین و اطلاع رسانی آن به ساکنین
همان طور که بیان شد تصمیمات مربوط به ساختمان توسط مجمع عمومی انجام می شود و تمامی مالکان موظف به اجرای آن می باشند. در برخی از مواقع ممکن است تعدادی از مالکان در جلسه مجمع حضور نداشته باشند و از قوانین و تصمیمات اخذ شده در مجمع بی اطلاع باشند. یا مالکان جدیدا در ساختمان شریک شده باشند. در این مواقع مدیر ساختمان وظیفه دارد تصمیمات و قوانین اخذ شده را اطلاع رسانی کند تا تمامی افراد از آن ها مطلع باشند. 

اداره ساختمان
با توجه به تعدد ساکنین در ساختمان ها نیاز به رسیدگی و اداره امور به شدت احساس می شود. لذا می توان اینگونه بیان کرد که یکی از اصلی ترین وظایف رمدیر اداره ساختمان و رسیدگی به امور مربوط به ساختمان می باشد تا از خرابی و هرج مرج در ساختمان جلوگیری کرده باشد. از جمله می توان رسیدگی به پاکیزگی ساختمان، تعمیرات تجهیزات و رسیدگی به امور مربوط به مشاعات ساختمان اشاره کرد.

اجرایی کردن تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
مجمع عمومی تصمیماتی را در مورد ساختمان و چگونگی انجام امور مربوطه می گیرد و پس از آ مدیر ساختمان وظیفه اجرای تصمیمات را به عهده داشته و می بایست همه آن ها را به انجام برساند. مدیر ساختمان تنها نقش مجری این تصمیمات را داشته و برای تغییر در آن ها می بایست موضوع را در مجمع اعلام کرده و در صورت موافقت اعضا آن را اجرا کند.

ارائه قوانین و اطلاع رسانی آن به ساکنین
همان طور که بیان شد تصمیمات مربوط به ساختمان توسط مجمع عمومی انجام می شود و تمامی مالکان موظف به اجرای آن می باشند. در برخی از مواقع ممکن است تعدادی از مالکان در جلسه مجمع حضور نداشته باشند و از قوانین و تصمیمات اخذ شده در مجمع بی اطلاع باشند. یا مالکان جدیدا در ساختمان شریک شده باشند. در این مواقع مدیر ساختمان وظیفه دارد تصمیمات و قوانین اخذ شده را اطلاع رسانی کند تا تمامی افراد از آن ها مطلع باشند. 

بیمه کردن ساختمان در برابر خطرات احتمالی
اتفاقاتی مانند آتش سوزی می تواند برای هر ساختمانی محتمل باشد لذا برای کاهش خسارات در زمان بروز اتفاق، می بایست از بیمه های مربوطه استفاده کرد تا بتواند کمکی برای مالکان باشد. در آپاتمان ها و ساختمان هایی که چنیدین مالک دارند مدیر ساختمان وظیفه دارد ساختمان مورد نظر را بیمه کرده و مبالغ مربوطه را پرداخت کند. مدیر ساختمان می بایست نسبت به بیمه کردن ساختمان اقدام کرده و پس از آن سهم هر واحد را محاسبه و از مالکان دریافت کند.

لازم به ذکر است در صورتی که مدیر ساختمان برای بیمه اقدام نکرده باشد و اتفاقی برای ساختمان بیفتد جبران خسارات پیش آمده بر عهده مدیر ساختمان خواهد بود.

رسیدگی به اختلافات
در آپارتمان ها به سبب حضور چندین خانواده با فرهنگ های مختلف امکان بروز اختلاف و اعتراض نسبت به امور ساختمان و یا دیگر مالکان بسیار بالا است. لذا در زمان بروز اختلاف میان ساکنان و همچنین اعتراض افراد نسبت به امور ساختمان مدیر می بایست موراد پیش آمده را بررسی کرده و نسبت به حل و فصل آن ها اقدام کند. ساکنین و مالکین نیز می توانند اعتراضات خود را به مدیر اعلام کرده و درخواست رسیدگی به امور را داشته باشند.

دیگر وظایف مدیر ساختمان
علاوه بر موارد ذکر شده مدیر ساختمان وظایف دیگری نیز دارد که در ادامه به صورت موردی عنوان می شود:

حفظ صورت‌جلسات مجمع‌ عمومی ساختمان و تمامی تصمیات گرفته شده در مجمع
رویت و بررسی وکالت‌نامه نماینده مالکین برای شرکت در جلسات مجمع
دادن گواهی تسویه حساب هزینه‌های ساختمان ب افراد در مواردی مانند تنظیم انواع سندهای انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و… 
تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با مالکان یا مستاجران بدهکار
ارسال اظهار نامه مکتوب به مالکین بدهکار
خدمات ندادن به مالکین بدهکار
نوسازی و بازسازی خانه در صورت تصمیم گیری در مجمع عمومی ساختمان و مدیریت فرآیند بازسازی ساختمان

  • 22 آبان 1402
  • 22