آگهی / درخواست آگهی / درخواست

قوانین آپارتمان نشینی: پارکینگ

با توجه به افزایش آپارتمان نشینی و زندگی خانواده های متعدد در یک ساختمان، آگاهی از قوانین آپارتمان نشینی و رعایت آنها می تواند از بسیاری مشکلات احتمالی جلوگیری کند. لذا به همین منظور، در ادامه به بررسی قوانین مربوط به پارکینگ آپارتمان ها خواهیم پرداخت.

در این مقاله خواهید خواند:

پارکینگ مشاع
پارکینگ اختصاصی
تقسیم بندی پارکینگ ساختمان
شماره گذاری پارکینگ آپارتمان
تعداد پارکینگ‌ مورد نیاز برای واحدهای مسکونی
پارکینگ مزاحم
پارکینگ من کجاست؟
پارک نابجای خودرو
استفاده از پارکینگ به عنوان انباری
توقف خودرو در قسمت های مشترک ساختمان
واگذاری پارکینگ به اشخاصی غیر از مالکان ساختمان
نکاتی پیرامون پارکینگ ساختمان
پارکینگ مشاع
با توجه به مفهوم کلمه مشاع، که به معنی اشتراک و مشترک بودن است، منظور از پارکینگ مشاع، پارکینگ مشترک بین تمامی ساکنین و مالکین ساختمان می باشد. این نوع از مالکیت به گونه ای است که تمامی مالکین در آن سهیم بوده و تحت تملک خصوصی یک نفر نمی باشد. لذا هیچ یک از مالکین حق انجام تغییری در بخش های مشاع بدون رضایت دیگر مالکان را ندارد.

پارکینگ اختصاصی
این نوع از مالکیت بر خلاف بخش های مشاع ساختمان تحت تملک یک شخص خاص بوده و بطور اختصاصی متعلق به وی می باشد. این نوع از مالکیت در اسناد ملکی ذکر شده و تنها مالک مربوطه حق استفاده و دخل و تصرف در آن بخش یا فضا را دارد. بر طبق گفته های ذکر شده پارکینگ اختصاصی، بخش مشخصی از پارکینگ ساختمان می باشد که متعلق به یک شخص خاص بوده و به عبارتی جزئی از واحد آپارتمانی وی می باشد. با توجه به خصوصی بودن این نوع از پارکینگ ها دیگر ساکنین اجازه استفاده از آن را نداشته و نمی توانند وسیله نقلیه خود را در آن قسمت پارک کنند.

تقسیم بندی پارکینگ ساختمان
اگر در ساختمان و یا آپارتمانی تقسیم بندی پارکینگ مشخص نباشد و به عبارتی پارکینگ مربوطه به صورت مشاع تحت اختیار تمامی مالکین باشد، تقسیم بندی و چگونگی استفاده از آن نسبتا دشوار بوده و در برخی موارد با مشکلات همراه خواهد بود. اما در کل ساکنین می توانند نسبت به تقسیم بندی پارکینگ اقدام کرده و با یکدیگر توافق کنند و پس از آن بر طبق توافقات صورت گرفته از پارکینگ مربوطه استفاده کنند.

اگر پارکینگ ساختمان تقسیم بندی شده باشد و در عین حال اختلافی میان ساکنین وجود داشته باشد هر یک از آنها می تواند به سند مالکیت خود مراجعه کرده و بر اساس آن محدوده پارکینگ خود را مشخص کند. در شرایطی که پارکینگ ساختمان تقسم بنده شده باشد، موقعیت، مساحت و محل دقیق پارکینگ در صورت مجلس تفکیکی و سند ملک قید می شود. پس از تعیین و تقسیم بندی پارکینگ اگر دیگر ساکنین خودروی خود را در فضای مربوط به دیگر مالکان پارک کنند به سبب ایجاد مزاحمت مالک مربوطه می تواند نسبت به آن شخص معترض شده و یا به مراجع قانونی شکایت کند.

شماره گذاری پارکینگ آپارتمان
پس از پایان مراحل ساخت اگر مالک اقدام به تقسیم بندی پارکینگ کند فضایی مشخص برای هر واحد در نظر گرفته خواهد شد. هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی ساختمان فرایند تقسیم پارکینگ نیزانجام خواهد شد. برای تقسیم پارکینگ قوانینی مشخص وجود دارد که می بایست بر اساس آن اقدام کرد. تقسیم پارکینگ و تعیین واحدها توسط کارشناس ثبت صورت گرفته و بر اساس قانون به روش زیر انجام می شود.

برای تقسیم پارکینگ، از قسمت شمال غرب ساختمان آغاز و تقسیم بندی انجام می شود.
تعیین و شمارش پارکینگ ها از شمال غرب و در جهت عقربه های ساعت انجام می شود.
تقسیم بندی ابتدا در طبقه های بالاتر پارکینگ انجام می شود.
واحدهای پارکینگ در طبقه همکف، به بالاترین طبقات مسکونی تعلق خواهد گرفت.
واحدهای پارکینگ در طبقات زیرین پارکینگ، به پایین ترین طبقات مسکونی تعلق خواهد گرفت.
اگر پارکینگ ساختمان به صورت مشاع باشد و در صورت مجلس تفکیکی تقسیم بندی نشده باشد، ساکنین ساختمان بر اساس توافق میان خود و یا با قرعه کشی می تواننند اقدام به تقسیم پارکینگ کنند. در این شرایط مدیر ساختمان می تواند تقسیمات را انجام داده و برای هر واحد مسکونی، برای مدتی مشخص، واحدی از پارکینگ را اختصاص دهد. پس از مدتی واحد پارکینگ ها تغییر خواهد کرد تا عدالت میان ساکنین رعایت شود.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که تنها افرادی می توانند از پارکینگ استفاده کنند که این حق برای آن ها در سند قید شده باشد. 

تعداد پارکینگ‌ مورد نیاز برای واحدهای مسکونی
تعداد پارکینگ مورد نیاز برای واحد های مسکونی بر اساس متراژ واحد مشخص می شود. به طوری که شرایط زیر را برای تعداد پارکینگ ساختمان ها شاهد هستیم:

واحد های مسکونی با متراژ 150 مترمربع یا کمتر از آن - یک پارکینگ
واحدهای مسکونی بین 150 تا 200 مترمربع - 1.5 پارکینگ
واحدهای مسکونی بیش از 200 مترمربع  - 2 پارکینگ
به ازای دو واحد مسکونی یک پارکینگ با متراژ حداقل 16 متر مربع لازم است.
در ساختمان ‌های 4 واحد و کمتر فضایی برابر با 32 متر مربع پارکینگ لازم است.
در ساختمان‌ های دارای بیش از چهار واحد مسکونی، تا چهار واحد آن 50 مترمربع و به ازای هر واحد اضافی یک پارکینگ لازم است.
پارکینگ مزاحم
برخی واقع هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تقسیم پارکینگ ساختمان به بعضی از واحد ها پارکینگ تعلق نگرفته و فضای کافی برای این امر وجود ندارد. در این زمان کارشناسان مربوطه اقدام به اختصاص فضا پارکینگ برای این واحد ها می کنند اما فضای مورد نظر با دیگر واحد های پارکینگ تداخل رفت آمد دارد. در این شرایط پارکینگ مربوطه را پارکینگ مزاحم می نامند. مالکین این واحد ها می بایست موارد زیر را در نظر داشته و آگاهانه اقدام به خرید کنند.

مالکان پارکینگ مزاحم در صورتی اجازه استفاده از پارکینگ را دارند که در سند ملک حقی برای آن ها در نظر گرفته شده باشد.
این پارکینگ ها در مقایسه با پارکینگ های دیگر و در شرایط غیر مزاحم ارزان تر می باشند.
مالک مربوطه می بایست در صورت نیاز، در هر زمان از روز، اقدام به جابه جایی خودرو کند.

پارکینگ من کجاست؟
اگر این سوال برای شما نیز به وجود آمده است که پارکینگ من کجاست؟ در جواب باید گفت تنها راه پیدا کردن جای دقیق پارکینگ مراجعه به اسناد ملکی و صورت مجلس تفکیکی ساخت می باشد. متراژ دقیق پارکینگ، موقعیت و مساحت پارکینگ به صورت واضح در سند رسمی ملک مشخص می‌شود. اما در برخی موارد مالکیت پارکینگ در سند عنوان شده اما جای دقیق و مشخصی برای آن ذکر نشده است. در این موارد افراد می بایست به صورت مجلس تفکیکی ساختمان مراجعه کرده و با توجه به تقسیمات انجام شده پارکینگ واحد مورد نظر را پیدا کنند.

در مجموع می توان اختلافات بین ساکنین در خصوص پارکینگ ساختمان را در موارد زیر خلاصه کرد.

پارک نابجای خودرو
در برخی موارد ساکنین برخی واحد ها و یا مهمانان آنها خودرو خود را به گونه ای پارک کنند که امکان جابه جایی ماشین و استفاده از فضاهای اختصاصی دیگر ساکنین امکان پذیر نباشد. در این گونه موارد پیش از هر اقدامی ابتدا با رئیس ساختمان در خصوص مزاحمت ایجاد شده مشورت کرده و از وی درخواست همکاری کنید. رئیس ساختمان می تواند با شخص مربوطه وارد گفتگو شده و نسبت به موضوع به وی تذکر دهد اگر با وجود تذکر های داده شده شخص مربوطه همچنان به خودرو خود را در مکانی غیر از فضای مشخص شده برای وی پارک کند شما می توانید به مراجع قانونی مراجعه کرده و درخواست شکایت کنید.

بر طبق قانون پس از رسیدگی های لازم توسط مراجع قانونی ممکن است علاوه بر رفع مزاحمت، حکمی مبنی بر 6 ماه تا یک سال زندان برای شخص مزاحم در نظر گرفته می شود.

استفاده از پارکینگ به عنوان انباری
در مواردی مالکین واحد های آپارتمانی بجای پارک خودرو در فضای مربوطه اقدام به گذاشتن وسایل در آن قسمت می کنند در صورتی که گذاشتن هرگونه وسیله اضافه در فضای مربوط به پارک خودرو غیرقانونی بوده و ممنوع می باشد. در صورت گذاشتن وسایلی مانند میز و صندلی و یا هر گونه وسیله اضافی در فصای پارکینگ، دیگر ساکنین اجازه اعتراض و پیگیری موضوع را دارند. لذا به سبب کاربری فضای مشخص شده بایستی تنها به همان منظور مورد استفاده قرار گیرد.

توقف خودرو در قسمت های مشترک ساختمان
با توجه به تقسیم بندی های ذکر شده در بالا برخی قسمت های ساختمان به صورت اختصاصی بوده و تحت تملک افراد قرار دارد. برخی از قسمت ها نیز بصورت مشاع بوده و تحت تملک تمامی افراد و مالکان می باشد. لذا استفاده از این فضاها تنها با رضایت تمامی افراد امکان پذیر خواهد بود. 

در برخی موارد افراد و ساکنینی که برای آنها فضایی اختصاصی جهت پارکینگ در نظر گرفته نشده است اقدام به پارک خودرو در فضای مشترک و مشاع ساختمان می کنند که این امر غیر قانونی بوده و در صورت شکایت افراد ساکن در ساختمان قابل پیگیری می باشد. 

علاوه بر این برخی از ساکنین به سبب تملک بر دو بخش از پارکینگ، اقدام به پارک خودرو در فضای بین محدوده های مشخص شده جهت پارک خودروها می کنند در صورتی که این امر نیز غیر قانونی بوده و قابل پیگیری است. چراکه که فضاهای بین پارکینگ ها برای مانور ماشین ها و سهولت پارک کردن در نظر گرفته شده اند و اشغال کردن آنها می تواند موجب مزاحمت و دردسر دیگر ساکنین شود. لذا بایستی از پارک در قسمت های مشترک و همچنین فضای تعبیه شده بین پارکینگ ها خودداری کرد.

واگذاری پارکینگ به اشخاصی غیر از مالکان ساختمان
با توجه به نیاز برخی افراد به پارکینگ اضافه و در کنار آن نداشتن خودرو در برخی واحدها، شاهد اجاره و یا فروش پارکینگ ها هستیم. اما باید توجه داشت که فروش و واگذاری پارکینگ به افراد دیگر غیرقانونی می باشد چراکه پارکینگ ها جزئی از واحد مربوطه بوده و دارای سند جداگانه نمی باشد لذا فروش آن بصورت جداگانه امکان پذیر نیست. 

اما اجاره پارکینگ ها به افراد ساکن ساختمان موردی نداشته و از نظر قانونی امکان پذیر می باشد.

نکاتی پیرامون پارکینگ ساختمان 
در زمان خرید و یا اجاره ملک محدوده پارکینگ خود را جویا و آن را مشخص کنید. 
در صورت خرید واحد آپارتمانی و انتقال سند در صورت دارا بودن پارکینگ حتما آن را در سند مربوطه قید کنید.
توقف در محدوده پارکینگ دیگران جرم بوده و در صورت ادامه آن قابل پیگیری است.
از توقف در محدوده پارکینگ دیگر ساکنین و یا پارک در فضای بین پارکینگ ها و قسمت های مشترک ساختمان خودداری کنید.
گذاشتن اشیا اضافی در محدوده پراکینگ غیر قانونی است لذا از انجام این عمل خودداری کنید.
تردد افراد ساکن در ساختمان که پارکینگ اختصاصی به آنها تعلق نگرفته است مجاز بوده و مانعی ندارد.

 

  • 30 بهمن 1402
  • 85