آگهی / درخواست آگهی / درخواست

چک ضمانت تخلیه ملک

در این مقاله خواهید خواند:

چک ضمانت تخلیه چیست؟
نحوه نوشتن چک تخلیه ملک
گم شدن چک ضمانت تخلیه
آیا چک ضمانت تخلیه قابل وصول است؟
چک ضمانت تخلیه بدون تاریخ
یکی از مشکلاتی که در روابط مالک و مستاجر شاهد آن هستیم، عدم تخلیه به موقع ملک و یا عدم پرداخت اجاره بها می باشد. چنانچه به عنوان مالک قصد اجاره دادن ملک خود را دارید با این موضوع درگیر خواهید بود که برای اطمینان از تخلیه به موقع ملک چه می توان کرد. یکی از راهکارهای موجود دریافت چک ضمانت نخلیه از مستاجر می باشد. در ادامه قوانین و نحوه استفاده و نوشتن چک ضمانت را شرح خواهیم داد.

چک ضمانت تخلیه چیست؟
در ابتدای قرارداد پس از انجام توافقات لازم پیرامون ملک و اجاره بها ممکن است مالک ملک برای اطمینان از تخلیه به موقع ملک خود چک ضمانت تخلیه از مستاجر بخواهد که متفاوت از مبلغ رهن ملک می باشد. این چک که از سوی مستاجر به مالک داده می شود دارای مبلغی مشخص بوده و برای تاکید بالاتر جهت تخلیه ملک در زمان مقرر دریافت می شود. 
چک ضمانت تخلیه ملک از نظر قانونی موردی نداشته اما دریافت آن در عرف جامعه رواج داشته و برای آن قانونی مطرح نشده است. وجود چک ضمانت تخلیه تنها برای اطمینان خاطر موجر بوده و تنها از نظر روانی می تواند مستاجر را مجاب کند تا ملک را به موقع تخلیه کند. 
لازم به ذکر است این چک برای مستاجر پیامدهایی را در برخواهد داشت که باید با در نظر گرفتن آن ها و با آگاهی کامل اقدام به صدور آن شود.

نحوه نوشتن چک تخلیه ملک
چگونگی نوشتن چک و جزئیات آن اهمیت بالایی داشته و باید با دقت کامل انجام شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود. از جمله نکاتی که در نحوه نوشتن چک ضمانت تخلیه اهمیت دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چک با مبلغ مشخص و توافق شده نوشته شود.
چک تخلیه باید بدون خط خوردگی نوشته شود.
عدد و حروف در چک ضمانت تخلیه باید یکسان باشد
چک ضمانت تخلیه را حتما در وجه مالک یا همان موجر بنویسید و ز نوشتن چک در وجه حامل خودداری کنید. 
صدور چک در وجه حامل تهدیدی برای مستاجر خواهد بود و در صورت گم شدن چک می تواند دردسر ساز شود. لذا بخش "حواله کرد "در چک را برای اطمینان بالاتر خط بزنید.
پشت چک تخلیه قید شود که جهت ضمانت صادر شده است. عبارت " این چک به منظور ضمانت صادر شده است" کفایت می کند.
مشخصات چک صادر شده شامل مبلغ، شماره چک، تاریخ صدور و دلیل تحویل آن به مالک می بایست به طور دقیق در اجاره نامه ذکر شود. علاوه بر این تاکید بر تحویل چک در زمان تخلیه ملک نیز باید در قرارداد عنوان شود.
برای درج مشخصات چک ضمانت تخلیه در قرارداد می توان نمونه متن زیر را تکمیل و در اجاره نامه ذکر کرد. 
یک فقره چک به شماره........... به مبلغ ........... در وجه آقا/خانم ........... بابت ضمانت تخلیه ملک اجاره شده به شماره اجار‌نامه .......... نزد املاک ............ به موجر تحویل داده شده و موجر باید بعد از انجام تسویه حساب و اتمام قرارداد و تخلیه ملک، چک را به مستاجر برگرداند.

گم شدن چک ضمانت تخلیه
برخی مواقع به سبب سهل انگاری مالک چک ضمانت تخلیه ملک مفقود می شود. در این شرایط تکلیف چیست و آیا این موضوع برای مستاجر مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
اگر در زمان نوشتن، چک ضمانت در وجه مالک صادر شده باشد و در وجه حامل نباشد گم شدن چک ضمانت تخلیه مشکلی ایجاد نخواهد کرد چرا که تنها مالک اجازه برداشت آن را داشته و در صورت ارائه آن توسط شخص دیگری به بانک، امکان برداشت پول نخواهد را نخواهد داشت. 
اما باید توجه داشت در صورت مفقود شدن چک مالک می بایست مستاجر را در جریان گذاشته و گم شدن چک و عدم امکان تحویل آن به مستاجر در زمان تخلیه را در برگه که به امضای هر دو طرف معامله رسیده است اعلام کند.

آیا چک ضمانت تخلیه قابل وصول است؟
چک ضمانت تخلیه در صورت لزوم قابل وصول است اما تنها در زمان عدم پایبندی مستاجر به تعهدات خود می توان برای برداشت مبلغ چک اقدام کرد. در صورتی که بر روی چک قید شود که جهت ضمانت بوده است با دستور مراجع قانونی اجازه برداشت خواهد داشت. لذا در این زمان مالک ملک می تواند به مراجع قانونی مراجعه کرده و با اعلام عدم تخلیه ملک توسط مستاجر، درخواست خود مبنی بر برداشت چک را اعلام کند. در این شرایط می توان به بانک مراجعه و در صورت داشتن موجودی مبلغ مربوطه را برداشت کرد.
نکته ای که در مورد چک های ضمانت تخلیه باید عنوان شود این است که این چک ها کیفری نیستند و در دسته چک‌های مدت‌دار قرار می‌گیرند. به عبارتی تنها می توان چک را برگشت زد و اقدامات کیفری از جمله بازداشت برای آن اجرا نمی شود.

چک ضمانت تخلیه بدون تاریخ
بر اساق قانون تنها در صورتی چک های ضمانت دارای اعتبار لازم در مراجع قانونی خواهند بود که تاریخ مشخصی در آن درج شده باشد. تنها در این صورت چک ضمانت تخلیه لازم الاجرا یا تجاری به شمار می رود. چنانچه چک مورد نظر بدون تاریخ تنظیم شود در هیچ دادگاهی قابل پیگیری نخواهد بود.
توصیه دیگری که برای چک های ضمانت می توان کرد تنظیم آن بر اساس تاریخ عقد قرارداد اجاره می باشد. چرا که اگر مطابق با تاریخ سررسید قرارداد باشد چنانچه مشکلی ایجاد شود امکان استفاده از چک وجود نخواهد داشت.

  • 13 فروردین 1403
  • 111