آگهی / درخواست آگهی / درخواست

قوانین پشت بام آپارتمان

در این مقاله خواهید خواند:

مالکیت پشت بام آپارتمان
قانون تعمیرات پشت بام در آپارتمان
هزینه پشت بام آپارتمان
استفاده از پشت بام آپارتمان
پشت بام اختصاصی
شستن فرش در پشت بام
مالکیت پشت بام آپارتمان
بخش های مختلف ساختمان در آپارتمان ها که چندین مالک دارند، مالکیت متفاوتی دارد. در آپارتمان ها مالکیت بخش های خصوصی و مشاعات ساختمان مطرح می شود. بخش های خصوصی همان زیر بنای مسکونی واحد و تحت اختیار افراد می باشد و مشاعات بخش هایی از ساختمان است که تمامی مالکین و ساکنین ساختمان اجازه استفاده از آن را دارند. از جمله بخش های مشاع ساختمان می توان پارکینگ، حیاط، راهروها، آسانسور، راه پله ها و همچنین پشت بام را نام برد.

همانطور که ذکر شد پشت بام ساختمان جزء مشاعات ساختمان بوده و تحت مالکیت هیچ یک از مالکین ساختمان نمی باشد و همه افراد ساکن در مجموعه در آن حقی دارند که باید رعایت شود

قانون تعمیرات پشت بام در آپارتمان
پشت بام آپارتمان جزء مشاعات ساختمان بوده و قوانین مربوط به مشاعات را می بایست برای آن در نظر گرفت. قوانین مشاعات ساختمان نحوه استفاده، تعمیرات و نگهداری مشاعات، چگونگی تصمیم گیری پیرامون مشاعات و همچنین هزینه مشاعات را شامل می شود. طبق قانون مشاعات ساختمان تعمیرات مشاعات از جمله پشت بام می بایست با همراهی همه مالکان و ساکنان مجموعه انجام شود و هیچ یک از افراد نمی توانند مانع تعمیرات لازم و حیاتی آن شوند. به عبارتی چنانچه پشت بام ساختمان نیاز به تعمیر داشته باشد و عدم انجام آن موجب آسیب ساختمان و یا واحد طبقه آخر شود، تمامی مالکین موظف به همکاری بوده و می بایست با مدیریت رییس ساختمان اقدامات لازم را انجام دهند.

هزینه پشت بام آپارتمان
پشت بام ساختمان مانند تمامی قسمت های دیگر مشکلاتی دارد که در طول زمان ممکن است نیاز به صرف هزینه هایی مانند ایزوگام و عایق بندی داشته باشد. در برخی از ساختمان ها در پشت بام ها فضای سبز یا همان روف گاردن تعبیه می شود که هزینه های نگهداری و یا تعمیرات آن باید در نظر گرفته شود. در این شرایط سوالی که برای ساکنان ساختمان مطرح می شود این است که هزینه پشت بام آپارتمان بر عهده کیست؟

طبق قوانین موجود پشت بام ساختمان در آپارتمان ها مشاع بوده و تحت اختیار تمام ساکنین مجموعه می باشد. بر همین منوال هزینه نگهداری و یا تعمیرات آن نیز بر عهده تمامی مالکین و ساکنان ساختمان می باشد.

لازم به ذکر است استفاده نکردن یکی از مالکین و یا ساکنین مجموعه از پشت بام، دلیلی برای عدم پرداخت هزینه ها نمی باشد. به عبارتی همه افراد در هزینه مربوط به پشت بام و دیگر مشاعات ساختمان سهیم اند حتی اگر استفاده ای از آن فضا نداشته باشند.

استفاده از پشت بام آپارتمان
همانطور که عنوان شد پشت بام آپارتمان در اختیار تمامی ساکنین مجموعه بوده و هیچ یک حقی بالاتر از دیگری ندارد. لذا استفاده از پشت بام برا تمامی ساکنین و مالکین بلامانع بوده و می توانند در تمامی ساعات روز در شرایطی که مزاحمتی برای دیگر ساکنین ایجاد نکند از پشت بام استفاده کنند. بر این اساس لازم به ذکر است که پاگرد آخر راه پله ها که منتهی به واحد طبقه آخر می باشد جزء مشاعات ساختمان بوده و ساکنین طبقه آخر نمی تواند مانع رفت و آمد افراد به پشت بام شود. چنانچه مالک و یا ساکنین طبقه آخر اقدام به ممانعت افراد و همسایگان برای استفاده از پشت بام کند، دیگر ساکنین مجموعه می توانند از وی شکایت کرده و حقوق خود را طلب کنند.

لازم به ذکر است اگر برای ایجاد امنیت ساختمان در پشت بام قفل می شود کلید آن باید در دسترس همه افراد بوده و یا رییس ساختمان شرایطی را فراهم آورد که مانعی برای استفاده ساکنان از پشت بام نباشد.

پشت بام اختصاصی
در برخی از املاک به سبب نوع ساخت آپارتمان شاهد دسترسی اختصاصی ساکنین طبقه آخر به پشت بام هستیم. در این شرایط این شبهه برای افراد ایجاد می شود که پشت بام مختص به آن واحد می باشد یا خیر؟ آیا دیگر افراد مجموعه نیز می توانند از پشت بام استفاده کنند؟

در این شرایط ذکر چند نکته حائز اهمیت است که از جمله می توان به موراد زیر اشاره کرد:

پشت بام در صورتی اختصاصی خواهد بود که در صورت مجلس تفکیکی ملک به اختصاصی بودن آن اشاره شده باشد و در سند ملک قید شده باشد.
چنانچه پشت بام در سند ملک طبقه آخر قید نشده باشد فضای پشت بام مشاع بوده و تمامی قوانین مشاعات ساختمان برای آن حکم می کند.
چنانچه دسترسی به پشت بام از طریق یکی از واحدهای مجموعه و به شرط عبور از فضای خصوصی آن واحد امکان پذیر باشد رفت و آمد به پشت بام می بایست حتما با رضایت مالک انجام شود و دیگر ساکنین نمی توانند وی را مجبور به همکاری کنند. 
مالک واحدی که به پشت بام دسترسی اختصاصی دارد نمی تواند بدون رضایت دیگر مالکین مجموعه در فضای پشت بام تغییراتی ایجاد کند.

شستن فرش در پشت بام
طبق قوانین شستن فرش روی پشت بام ساختمان ممنون است. این قانون به صورت کلی مشمول تمامی ساختمان ها بوده و رضایت یا عدم رضایت افراد در آن نقشی ندارد. به عبارتی حتی اگر تمامی ساکنین ساختمان رضایت داشته باشند بر اساس قانون شستن فرش روی پشت بام ممنوع است.

  • 24 اردیبهشت 1403
  • 207